Demo

Samenwerking

Alleen met goede samenwerkingspartners is een wetenschappelijke innovatie als Het SportKompas toepasbaar te maken voor de praktijk. Daarom zijn we dankbaar te mogen samenwerken met:

Universiteit Gent

Universiteit Gent

De SportKompas testbatterij is van origine een Belgische uitvinding. Het team van professor Mattieu Lenoir van de Universiteit Gent is al sinds 1996 bezig met het creëren van een generieke testbatterij voor talentdetectie, talentidentificatie en talentoriëntatie. In 2014 publiceerde hij samen met collega's Pion en Segers een artikel in het "Vlaamse tijdschrift voor coaches" waarin zij beschrijven dat de SportKompas testbatterij uit 141 topsportleerlingen maar liefst 136 leerlingen (96.5%) op de door hen uitgeoefende sport indeelde!

SpartaNova

Al in 2011 kwam InspanningLoont in aanraking met SpartaNova. SpartaNova is een spin off van de universiteit Gent en heeft als missie 'sportwetenschap in de praktijk brengen'. Zij bieden een nieuwe kijk op fysiotherapie en sportwetenschap, gebaseerd op preventie en wetenschappelijk onderbouwde screening, opvolging en training. Het SportKompas draait op de systemen van SpartaNova, zodat altijd het meest up to date algoritme uit de wetenschap beschikbaar is. Kijk hier voor meer info over SpartaNova.

SpartaNova

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

In 2013 kwam Gemeente Rotterdam met de vraag bij InspanningLoont om mee te denken over de mogelijkheden om lessen lichamelijke opvoeding beter te koppelen aan het naschoolse beweegaanbod. Berend Poots, manager van het programma talentherkenning binnen de gemeente Rotterdam, had als doel de goede beweger - de 'talenten' - te herkennen en hen door te sturen naar verenigingen in de de buurt. Met de kennis van het bestaan van de SportKompas testbatterij is in het schooljaar 2013-2014 de basis gelegd voor Het SportKompas: een methode om alle kinderen - dik, dun, motorisch goed en motorisch minder begaafd - te koppelen aan de voor hen meest geschikte sportverenigingen, de kwaliteit van beweeglessen in het basisonderwijs te verbeteren en fysiek en motorisch zwakke kinderen te signaleren.

Logo Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Niet alleen omdat een kind sociaal, fysiek en mentaal groeit maar sporten is vooral ook leuk. Soms kan sporten in clubverband simpelweg niet, want veel kinderen in Nederland groeien op in gezinnen waar te weinig geld is om te lid te worden van een sportvereniging. Jeugdsportfonds geeft hen graag een steuntje in de rug door de contributie van de sportvereniging en eventueel sportattributen te betalen. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar hun sportdroom waar maken!

Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de spelregels van de gemeente waar het kind woont en het Jeugdsportfonds actief is. Intermediairs kunnen dan online een aanvraag voor een kind indienen. Intermediairs zijn professionals die betrokken zijn bij de opvoeding of begeleiding van het kind en komen o.a. uit het onderwijs, (jeugd)zorg en schuldhulpverlening. Indien een aanvraag wordt goedgekeurd kan het kind gelijk lid worden van de sportclub en het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging.

Het Jeugdsportfonds is met 31 vestigingen actief in Nederland. En er zijn momenteel 200 gemeenten aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een fondsenwervende instelling met een ANBI status en CBF-Keurmerk. Meer informatie over het Jeugdsportfonds op www.jeugdsportfonds.nl.

Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden! Zie jij een samenwerking met ons voor je? Deel het met ons! Juist door samen te werken is het mogelijk om heel veel te bereiken.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van Het SportKompas? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt tien keer per jaar.