Demo

Het SportKompas

Het SportKompas is een methode om kinderen uit het basisonderwijs te koppelen aan de voor hen meest geschikte sportverenigingen, de kwaliteit van beweeglessen in het basisonderwijs te verbeteren, fysiek en motorisch zwakke kinderen te signaleren en beleidsmakers / organisaties in de gezondheidszorg inzicht te geven in de fysieke gesteldheid van de Nederlandse jeugd. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Gent en Gemeente Rotterdam. De basis is een online systeem en de door de Universiteit van Gent onderbouwde testbatterij. Op dit moment is de SportKompas testbatterij de enige wetenschappelijk onderbouwde testbatterij die zowel ouders en kind als beweegspecialisten ondersteunt en beleidsmakers adviseert.

Aanleiding voor Het SportKompas

Wie kent hem niet: de piepjestest. Veel volwassenen kunnen zich de test nog goed voor de geest halen en velen haalden er een onvoldoende voor - hoe goed ze ook hun best deden. Het heeft bij veel mensen zelfs geleid tot een afkeer van sporten in het algemeen!

Al jaren worden kinderen in het bewegingsonderwijs getest zonder dat ze er zelf beter van worden. Het SportKompas is anders! Wij kijken met kinderen naar wat ze kunnen en wat hun pakketje aan kwaliteiten aan sport- en beweegmogelijkheden ze kan bieden. Door kinderen te helpen bij het maken van een slimme sportkeuze kan de intrinsieke motivatie om te sporten worden verhoogd en neemt het beweegplezier door succesbeleving toe. Als meer kinderen meer plezier krijgen in beweging kan dit bijdragen aan een stagnering - en het liefst een daling - van het aantal kinderen met overgewicht. Uit de monitor convenant gezond gewicht (2012) blijkt dat slechts 25% de norm ‘Nederlandse Gezond Bewegen’ haalt, terwijl 50% van de kinderen meer dan 2 uur per dag naar een tv of computerbeeldscherm kijkt. Juist omdat uit een onderzoek van Singh en anderen (2012) is gebleken dat beweegprogramma’s het concentratieniveau van leerlingen verbeteren en daarmee zorgen voor een gunstig effect op de leerprestaties geloven wij in Het SportKompas!

Online systeem

In de basis is Het SportKompas een online systeem voor het beweegonderwijs van het basisonderwijs. Kinderen en ouders, gymdocenten en eventueel een overstijgende organisatie kunnen op hun eigen niveau inloggen. Nadat zij hebben ingelogd kunnen zij zien hoe zij/hun kind, hun klas/school of scholengemeenschap/gemeente er fysiek gezien voor staat. De kern van Het Sportkompas is de wetenschappelijk onderbouwde sportkeuze test, ontwikkeld door professor Matthieu Lenoir op de Universiteit van Gent. Deze testbatterij maakt het mogelijk om na 16 verschillende tests kinderen zeer nauwkeurig te adviseren over de sport die fysiek gezien het best bij hen past. Daarnaast kan een docent eigen tests toevoegen en met de kinderen de voortgang meten. We lopen tegenwoordig allemaal hard met onze mobiele telefoon om te zien of we vooruit gaan. Dit maakt sporten en bewegen leuk. Een docent kan kinderen leren aan welke eisen een test moet voldoen. Wat maakt dat je kunt zien of je beter bent geworden?

Kinderen en Ouders

De testuitslag van de testbatterij heeft voor het kind altijd een positieve insteek. Door deze manier van werken leren kinderen inzien dat je niet per se hard hoeft te kunnen rennen om een leuke sport te kunnen vinden. Het totale pakketje aan de motorische vaardigheden van het kind geeft hem/haar inzicht in zijn/haar talentenprofiel. Nadat alle tests zijn uitgevoerd komt het rapport in het online systeem te staan en kunnen kinderen met hun ouders daarin zien welke sporten bij het kind passen.

Bekijk hier een voorbeeldrapportage voor een kind

Lees meer over Het SportKompas voor kinderen en ouders

Vakdocenten

Het online systeem biedt jou als vakdocent inzicht in de grootste verbeterpunten van jouw leerlingen. De testuitslagen geven een inzicht hoe goed de leerlingen scoren op de verschillende basismotorische vaardigheden. Je kunt elke lesmethode in het systeem opnemen, zodat jij de vrijheid hebt om je lessen zo in te delen zoals jij dat wilt.

Bekijk hier een voorbeeldrapportage voor een vakdocent

Lees meer over Het SportKompas voor vakdocenten

Beleidsmakers / overkoepelende organisaties

Om goede beleidsstukken te kunnen schrijven en te evalueren is het van groot belang de juiste data te verzamelen. Deze data moeten niet alleen gebaseerd zijn op een valide en betrouwbare test, maar moet ook op een en dezelfde wijze worden afgenomen. Het SportKompas biedt jou als beleidsmaker de mogelijkheid om op een gemakkelijke en betrouwbare manier deze data te verzamelen. Met het systeem maak je eenvoudig overzichten en visualisaties van belangrijke gezondheidsparameters zoals gewicht, vetpercentage en BMI. Vergelijk hiermee scholen, groepen scholen of stadsdelen met elkaar. 

Bekijk hier een voorbeeldrapportage voor een beleidsmaker

Lees meer over Het SportKompas voor beleidsmakers

Voordelen op een rijtje:

  • Bevordering van sportparticipatie onder kinderen.
  • Meer aanmeldingen van kinderen bij sportverenigingen.
  • Dankzij sportparticipatie een positief effect op leerprestaties.
  • Beter inzicht voor kinderen in eigen sportkwaliteiten.
  • Oplevering van concrete data waarmee de docent gymlessen kan finetunen op kwaliteiten van leerlingen.
  • Inzicht in fysieke gesteldheid van kinderen in jouw gemeente.
  • Stimuleren van een gezonde levensstijl op jonge leeftijd.

SlideShare

Bekijk ons verhaal in deze SlideShare presentatie

 

Bronnen

Klauw, van der, Verheijden, Slinger (2012) Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012. TNO-rapport | TNO/LS 2012 R11162.

Singh, Uijtdewilligen, Twisk, van Mechelen, Chinapaw (2012) Physical Activity and Performance at School. Arch Pediatr Adolesc Med. 166(1) 49-55.